Seznam učitelů
Abelová Monika
Telefon: +420 778543073
email: monika.abelova@zsjrk.cz
Aprobace: český jazyk, občanská výchova
Třídní učitel: 6A
Barnetová Dagmar
Telefon: +420 725885359
email: dagmar.barnetova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu
Třídní učitel: 3B
Černá Eva
Telefon: +420 494531952
email: eva.cerna@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na pracovní činnosti
Třídní učitel: 2A
Daníčková Hana
Telefon: +420 732515433
email: hana.danickova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu
Třídní učitel: 5B
Dědic Jaroslav
Telefon: +420 778543073
email: jaroslav.dedic@zsjrk.cz
Aprobace: matematika, základy průmyslové výroby
Drnovský Václav
Telefon: +420 778543073
email: vaclav.drnovsky@zsjrk.cz
Aprobace: výtvarná výchova, dějepis
Třídní učitel: 8A
Dufek Libor
Telefon: +420 778543078
email: libor.dufek@zsjrk.cz
Aprobace: fyzika, základy techniky
Dufková Eva
Telefon: +420 605054694
email: eva.dufkova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu
Třídní učitel: 5C
Dušánek Lukáš
Telefon: +420 737562547
email: lukas.dusanek@zsjrk.cz
Aprobace: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Třídní učitel: 1B
Hofmann Miroslav
Telefon: +420 603938851
email: miroslav.hofmann@zsjrk.cz
Aprobace: matematika, tělesná výchova
Hojný Ondřej
Telefon: +420 778543073
email: ondrej.hojny@zsjrk.cz
Aprobace: český jazyk, dějepis
Třídní učitel: 9C
Homolková Milena
Telefon: +420 604262036
email: milena.homolkova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu
Třídní učitel: 9A
Horodecká Nataliya
Telefon: +420 774906699
email: nataliya.horodetska@zsjrk.cz
Aprobace: Dějiny filosofie
Hovorková Renata
Telefon: +420 773784006
email: renata.hovorkova@zsjrk.cz
Aprobace: český jazyk, dějepis
Třídní učitel: 9B
Jakoubková Jana
Telefon: +420 739286077
email: jana.jakoubkova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na hudební výchovu
Třídní učitel: 3A
Janovcová Simona
Telefon: +420 605989716
email: ssissik@seznam.cz
Aprobace: dějepis, zeměpis, základy společenských věd
Janovec Jiří
Telefon: +420 739285977
email: jiri.janovec@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na anglický jazyk
Karaszová Marie
Telefon: +420 737669845
email: marie.karaszova@zsjrk.cz
Aprobace: český jazyk, anglický jazyk
Knitlová Eva
Telefon: +420
email: eva.knitlova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň
Třídní učitel: 4A
Kosová Michaela
Telefon: +420 494531952
email: michaela.kosova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu
Třídní učitel: 2C
Kotek Milan
Telefon: +420 778543073
email: milankotek@seznam.cz
Aprobace: matematika, fyzika
Křenová Stanislava
Telefon: +420 778543076
email: stanislava.krenova@zsjrk.cz
Aprobace: dějepis, ruský jazyk
Kubcová Lucie
Telefon: +420 778543073
email: lucie.hospesova@seznam.cz
Aprobace: chemie, přírodopis
Třídní učitel: 7C
Matějková Eva
Telefon: +420
email: eva.matejkova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na speciální pedagogiku
Matějková Lucie
Telefon: +420 603926925
email: lucie.matejkova@zsjrk.cz
Aprobace: anglický jazyk, ruský jazyk
Matějková Zdeňka
Telefon: +420
email: zdenka.matejkova@zsjrk.cz
Aprobace: matematika, chemie
Třídní učitel: 8C
Mervartová Irena
Telefon: +420 778543073
email: irena.mervartova@zsjrk.cz
Aprobace: český jazyk, hudební výchova
Třídní učitel: 7B
Paleček Zdeněk
Telefon: +420 607627754
email: zdenek.palecek@zsjrk.cz
Aprobace: zeměpis, tělesná výchova
Třídní učitel: 8B
Plašilová Hana
Telefon: +420 732642561
email: hana.plasilova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na pracovní činnosti
Třídní učitel: 2B
Škrabalová Šárka
Telefon: +420 737069567
email: sarka.skrabalova@zsjrk.cz
Aprobace: český jazyk, občanská nauka
Třídní učitel: 7A
Štěpánková Helena
Telefon: +420 739286032
email: helena.stepankova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na pracovní činnosti
Třídní učitel: 5A
Ungrádová Daniela
Telefon: +420 605951074
email: daniela.ungradova@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na anglický jazyk
Třídní učitel: 4B
Zemen Jan
Telefon: +420 736781368
email: jan.zemen@zsjrk.cz
Aprobace: anglický jazyk, chemie, tělesná výchova
Žatečková Zora
Telefon: +420 605311165
email: zora.zateckova@zsjrk.cz
Aprobace: 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu
Třídní učitel: 1A