Studijní skupiny

 

Termíny a průběh přijímacího řízení do 6. ročníku

pro školní rok 2017/2018

 

Přihlášku do studijní skupiny  odevzdejte do ředitelny ZŠ nejdéle do 17. března 2017.

Ve výjimečných, odůvodněných případech je možné odevzdat přihlášku i po tomto datu.

 

Vlastní přijímací test proběhne ve středu 19. dubna 2017

ve “staré“ budově školy v Komenského ulici, ve 2. patře(mapa a souřadnice zde).

 

Čas prezence: 7:40 – 7:50

 

8:00 – 8:45 … Přijímací test z matematiky

9:00 – 9:45 … Přijímací test z anglického jazyka

10:00 – 10:45 … Přijímací test z českého jazyka

 

K výsledku testu bude připočítána bonita za známku na vysvědčení z daného předmětu na konci 4. ročníku a v polovině pátého ročníku - 6 bodů za „jedničku“ a 3 body za „dvojku“. U žáků z jiných škol je pro udělení bonity třeba přinést vysvědčení ze 4. a výpis z pololetí 5. ročníku.

 

V případě, že nebude žák moci absolvovat test v řádném termínu, domluví si zákonný zástupce s ředitelem školy termín náhradní, test však musí proběhnout nejpozději do 5. května 2017.   

 

Výsledky testů zveřejníme nejpozději v pátek 21. dubna 2017 na webových stránkách školy a na obou budovách školy.

 

Studijní skupiny vytváříme, abychom podporovali a respektovali individuální zájmy a potřeby dětí. Neméně důležitým faktorem systému studijních skupin je  zachování původních kolektivů z prvního stupně, pokud si předchozí vývoj vzájemných vztahů ve třídě nevyžaduje zásah do obsazení jednotlivých tříd.

 

 

Základní charakteristika studijních skupin:

Dělení do studijních skupin v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk.

  • Žák si může vybrat předmět, ve kterém se chce více rozvíjet.
  • Rozdělení do skupin probíhá na základě přijímacího testu.
  • Při rozdělování do studijních skupin zohledňujeme i známky na vysvědčení v daném předmětu, tzv. bonitu.
  • Studijní skupiny mají mírně navýšený rozsah učiva.
  • Skupiny jsou průchozí.

 

Upozorňujeme, že v případě nízkého zájmu nebo neuspokojivých výsledků většího počtu žáků při rozřazovacích testech může nastat situace, že se některá skupina neotevře.

 

 

 Ukázkové přijímací testy:

 

Testy dají žákům nejen představu o možných typech úloh, ale také o tom, jak test řádně formálně vyplnit. Správné odpovědi křížkujeme nebo přímo doplňujeme výsledek. 

 

Matematika - ukázkový test

 

 

Český jazyk - ukázkový test

 

Texty k  úlohám jsou na poslední stránce. Při přijímacím testu budou na volném listě mimo vlastní test, aby mohly být vždy k dispozici.

 

 

Anglický jazyk - ukázkový testposlechová část v mp3

 

Přijímací test z AJ dostanou žáci vytisknutý barevně. Součástí testu je i nahrávka poslechové části ve formátu mp3.

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obracejte na tel. č. 778 543 076 či e-mail: stanislava.krenova@zsjrk.cz