O škole

 

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 je úplnou základní školou s kapacitou 720 žáků. Sídlí ve 2 budovách. Stará budova z roku 1882, původně sloužící jako dívčí škola, se nachází v Komenského ulici v blízkosti Starého náměstí. Nová budova v Javornické ulici, dokončená r. 2000, je umístěna na okraji sídliště Draha. Do naší školy přicházejí žáci z Rychnova n. Kn. a z okolních obcí. Ve škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Díky bezbariérovému přístupu je škola přístupná také handicapovaným žákům.

 

Co škola žákům nabízí:

 

 • hodina tělesné výchovy navíc od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka už od 2. ročníku
 • bloková výuka anglického jazyka, matematiky a českého jazyka ve studijních skupinách od 6. ročníku
 • široká nabídka kroužků

 

 Zázemí, které mohou žáci a učitelé ve škole využívat:

 

 • specializované učebny – chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, jazykové učebny
 • 2 stálé učebny informatiky (na staré i nové budově)
 • 2 „mobilní učebny“ vybavené celkem 27 počítači MacBook od firmy Apple
 • školní halu, 2 menší tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem u nové budovy a venkovní hřiště s asfaltovým povrchem u staré budovy
 • dílny, cvičnou kuchyni, zahradu s dvoupatrovou budovou se zimní zahradou a přípravnou – při hodinách pracovních činností
 • školní družinu s kapacitou 100 žáků pro žáky 1. - 3. třídy
 • školní jídelnu v areálu nové budovy
 • připojení k internetu ve všech třídách na nové budově i ve třídách staré budovy, na nové budově v případě potřeby také bezdrátové připojení při práci s notebooky
 • interaktivní tabule ve většině tříd
 • 2 pojízdná multimediální centra vybavená dataprojektorem, notebookem, DVD/VHS přehrávačem, zesilovačem a zabudovanými reproduktorovými soustavami
 • přenosný dataprojektor se zabudovaným DVD přehrávačem a jednoduchým reproduktorem
 • pro ozvučení vlastních akcí dvě kvalitní zvukové aparatury včetně mixážních pultů a sady čtyř bezdrátových mikrofonů
 • za hezkého počasí terasu
 • deskové a karetní hry, na které si sami žáci vydělali při vánočním jarmarku - ve výuce, na výletech, o velkých přestávkách
 • keramickou dílnu

 

Učitelé mají možnost v hodinách používat řadu moderních učebnic, učebních pomůcek, doplňkových materiálů, které jsou postupně obměňovány a doplňovány.

 

Naši žáci se během školního roku zúčastňují řady olympiád a dalších vědomostních soutěží.  Své nadání a dovednosti mohou ukázat při reprezentaci školy ve sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích. V minulém roce reprezentovalo 100 žáků školu ve více jak 30 sportovních kláních. Každý rok mají možnost navštívit vybraná hudební a divadelní představení. Pro žáky 6. ročníku je připraven adaptační kurz a v 7. ročníku jezdí na lyžařský kurz. Škola pravidelně pořádá sběrové akce (papír, víčka). Žáci se podílejí na vydávání školního časopisu ZIP (Zábava - Informace – Povídání).

 

Akce pro žáky, budoucí žáky, rodiče a širokou veřejnost:

 

 • projektový Den Země, Den her, Den bez rozvrhu
 • projekt pro předškoláky - Veselá školička
 • vánoční jarmark
 • slavnostní přivítání prvňáčků
 • slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
 • akce pořádané družinou

 

Škola úzce spolupracuje:

 

 • s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rychnově n. Kn., se Speciálním pedagogickým centrem v Hradci Králové, s Úřadem práce
 • s místním DDM, ZUŠ, sdružením Orion, městskou knihovnou, organizací Pětka