Školní družina

 

Základní charakteristika ŠD:

 

 • Školní družina se nachází v suterénu hlavní školní budovy ZŠ Javornická
 • Má 4 oddělení po 25 žácích
 • Slouží dětem 1. až 3. třídy
 • Provozní doba zařízení je od 6:00 do 16:30
 • Tři oddělení mají samostatné třídy plně podřízené potřebám šk. družiny
 • Jedno oddělení je umístěno v přízemí školy
 • Využíváme i další prostory školy (kuchyňku, tělocvičnu, hřiště, zahradu)
 • Pracujeme s dětmi podle Programu zájmového vzdělávaní ŠD
 • Název projektu: „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“
 • Po dohodě zabezpečíme doprovod žáků do kroužků
 • Připravujeme pro děti řadu speciálních akcí a projektů

Poplatek za ŠD činí 120,- Kč za měsíc. Platí se ve dvou splátkách na účet školy (1244222309/0800): částka 480,- Kč  do 25.9.,  druhá splátka ve výši 720,- Kč do 15.2.

 

Kontaktní informace:

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA, Javornická 1596, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

mobil: 778 543 081 (ved. vychovatelka), 739 286 058 (1. a 2. třídy),  739 286 128 (3. třídy), 

pevná linka: 494 531 952

 

Vychovatelé:

 

 •  Ilona Krištufová (vedoucí vychovatelka)
 •  Marcela Jirásková
 •  Lucie Koubová-Dědicová
 •  Miroslava Rozumová

 

 

Přihláška do školní družiny: dokument ke stažení 

  

Zápisový lístek do školní družiny: dokument ke stažení

  

Odhláška ze školní družiny: dokument ke stažení